FOTO

15. Državno prvenstvo u Cazinu 2008 godina

[dmalbum path=”/wp-content/uploads/dm-albums/15 Dravno prvenstvo u Cazinu 2008/”/]

25 godina Karatea u Bugojnu

[dmalbum path=”/wp-content/uploads/dm-albums/25 godina Karatea u Bugojnu/”/]

30 godina Karatea u Bugojnu

[dmalbum path=”/wp-content/uploads/dm-albums/30 godina Karatea u Bugojnu/”/]

Balkansko prvenstvo u Bukureštu 2007

[dmalbum path=”/wp-content/uploads/dm-albums/Balkansko prvenstvo u Bukuretu 2007/”/]

Balkansko prvenstvo u Kragujevcu 2008

[dmalbum path=”/wp-content/uploads/dm-albums/Balkansko prvenstvo u Kragujevcu 2008/”/]

Balkansko prvenstvo u Herceg Novom 2012

[dmalbum path=”/wp-content/uploads/dm-albums/Balkansko prvenstvo u Herceg Novom 2012/”/]

Dječije Državno prvenstvo u Tuzli 2012

[dmalbum path=”/wp-content/uploads/dm-albums/Djeije Dravno prvenstvo u Tuzli 2012/”/]

Europsko prvenstvo u Parizu 2009

[dmalbum path=”/wp-content/uploads/dm-albums/Europsko prvenstvo u Parizu 2009/”/]

Ilidža 2008

[dmalbum path=”/wp-content/uploads/dm-albums/Ilida 2008/”/]

Izbor sportiste za 2011

[dmalbum path=”/wp-content/uploads/dm-albums/Izbor sportiste za 2011/”/]

Kantonalni sudijski seminar i Kantonalno takmičenje 2011

[dmalbum path=”/wp-content/uploads/dm-albums/Kantonalni sudijski seminar i Kantonalno takmienje 2011/”/]

Razne slike

[dmalbum path=”/wp-content/uploads/dm-albums/Razne slike/”/]

Slike sale

[dmalbum path=”/wp-content/uploads/dm-albums/Slike sale/”/]

Trening

[dmalbum path=”/wp-content/uploads/dm-albums/Trening/”/]

Zagreb 2006

[dmalbum path=”/wp-content/uploads/dm-albums/Zagreb 2006/”/]

Zagreb 2009

[dmalbum path=”/wp-content/uploads/dm-albums/Zagreb 2009/”/]

Zaostrog 2005

[dmalbum path=”/wp-content/uploads/dm-albums/Zaostrog 2005/”/]

Zaostrog 2006

[dmalbum path=”/wp-content/uploads/dm-albums/Zaostrog 2006/”/]

Zaostrog 2009

[dmalbum path=”/wp-content/uploads/dm-albums/Zaostrog 2009/”/]

Zenica 2008

[dmalbum path=”/wp-content/uploads/dm-albums/Zenica 2008/”/]

Izbor sportiste Bugojna 2006

[dmalbum path=”/wp-content/uploads/dm-albums/Izbor sportiste Bugojna 2006/”/]

Izbor sportiste Kantona 2006

[dmalbum path=”/wp-content/uploads/dm-albums/Izbor sportiste Kantona 2006/”/]

Video sa izbora sportiste Kantona 2006