O Bugojnu

Bugojno se nalazi u jugo-zapadnom dijelu Bosne i Hercegovine. Bugojno je smjesteno u plodnoj Skopaljskoj dolini koja se nalazi u gornjem toku rijeke Vrbasa na 570 metara nadmorske visine i 366 kvadratnih kilometara povrsine. Opstina Bugojno granici sa opstinama Gornji Vakuf, Kupres, Donji Vakuf i Novi Travnik.