KARATE SAVEZ SBK/KSB: Izvještajno izborna skupština Karate saveza SBK/KSB

U prostorijama motela Heko Bugojno 04.06.2013. godine održana je Izvještajno izborna skupština Karate saveza SBK/KSB. U prilogu objavljujemo zapisnik sa skupštine:

 Na Skupštini su prisutni:

 1. Tihak Rašid – KK ” Bugojno” Bugojno
 2. Hozić Samir – KK ” Bugojno” Bugojno
 3. Hodžić Asim – KK “Bunkai” Busovača
 4. Hopić Omer –   KK “Bunkai” Busovača
 5. Šečibović Amir – KK “Master” Bugojno
 6. Ćišić Edin –  KK “Master” Bugojno
 7. Adilović Aldin – KK “Mladost” Vitez
 8. Đidić Enver – KK “Mladost” Vitez
 9. Kulaš Muhamed – KK “Radnik” D. Vakuf
 10. Ugarak Amir – KK “Radnik” D. Vakuf
 11. Pilav Alija – KK “Refleks” D. Vakuf
 12. Beganović Ferid – KK “Sloga” G. Vakuf – Uskoplje
 13. Avdibašić Avdo – KK “Sloga” G. Vakuf – Uskoplje
 14. Arnautović Adnan – KK “Travnik” Travnik
 15. Bajramović Alžan – KK “Travnik” Travnik
 16. Herceg Josip – KK “Uskopljak” G. Vakuf – Uskopljekarate sbk (2)

 Predstavnici klubova koji su aplicirali za prijem u članstvo KS SBK/KSB

 1. Kovač Armin – KK “Salko Ćurić” Travnik
 2. Tabaković Omer – KK “Salko Ćurić” Travnik
 3. Gaši Samet – KK “Vlašić” Turbe
 4. Livnjak Amir – KK “Vlašić” Turbe
 5. Varešković Zoran – KK “Napredak” Busovača

Na Skupštini nisu prisutni predstavnici KK “Vitez” Vitez- javili da ne mogu doći zbog prethodno preuzetih obaveza.

Dnevni red:

 1. Otvaranje rada Skupštine i izbor radnih tijela

a)      Verifikaciona komijsija

b)      Izborna komisija

c)      Zapisničar

d)      Dva ovjerivača zapisnika

 1. Usvajanje dnevnog reda
 2. Razmatranje i usvajanje izvještaja o radu KS SBK/KSB
 3. Razmatranje i usvajanje izvještaja Nadzornog odbora
 4. Razmatranje i usvajanje finansijskog izvještaja
 5. Razmatranje zahtjeva za prijem novih klubova  u KS SBK/KSB
 6. Razmatranje i usvajanje programa rada Saveza za 2013. godinu
 7.  Izbor predsjednika Skupštine KS SBK/KSB
 8. Izbor Upravnog odbora KS SBK/KSB
 9. Izbor predsjednika Upravnog odbora KS SBK/KSB
 10. Izbor sekretara KS SBK/KSB
 11. Izbor Nadzornog odbora KS SBK/KSB
 12. Zaključivanje rada Skupštine KS SBK/KSB

Ad. 1. Otvaranje rada Skupštine i izbor radnih tijelakarate sbk (17)

Zaključak

 1. Predsjednik skupštine gosp. Omer Tabaković je otvorio skupštinu, predložio dnevni red  i izbor radnih tijela.

Izabrane su sljedeća tijela:

a)      Verifikaciona komisija u sastavu:

 • Asim Hodžić
 • Herceg Josip
 • Pilav Alija

b)      Izborna komisija u sastavu

 • Arnautović Adnan
 • Šečibović Amir
 • Samir Hozić

c)      Za zapisničara je izbran Adilović Aldin

d)      Ovjerivači zapisnika u sastavu:

 • Ugarak Amir
 • Beganović Ferid

 

Ad. 2. Usvajanje dnevnog reda

Zaključak

 

Dnevni red jednoglasno usvojen sa dopunom kojom se na mjesto 6. tačke dodaje razmatranje o prijemu novih članova u KS SBK/KSB

 

Ad. 3. Razmatranje i usvajanje izvještaja o radu KS SBK/KSB

 

Zaključak

 

Jednoglasno se usvaja izvještaj o radu KS SBK/KSB u proteklom periodu

 

Ad. 4. Razmatranje i usvajanje izvještaja Nadzornog odbora

 

Zaključak

 

Jednoglasno se usvaja izvještaj Nadzornog odbora KS SBK/KSB

Ad. 5. Razmatranje i usvajanje finansijskog izvještaja

Zaključak

Jednoglasno se usvaja finansijski izvještaj koji je podnio predsjednik Upravnog odbora gosp. Rašid Tihak

Ad. 6. Razmatranje zahtjeva za prijem novih klubova  u KS SBK/KSB

Zaključak

Po ovom pitanju riječ su uzeli Adnan Arnautović, Samir Hozić i Amir Šećibović, koji su izrazili pozitivan stav o integraciji ovih klubova u KS SBK/KSB, nakon čega je jednoglasno prihvaćen prijedlog da svaki novi klub, koji je uredno registrovan u KS BiH, po automatizmu postaje član i KS SBK/KSB.

Ovom tačkom Dnevnog reda su primljena tri kluba koji su podnijeli zahtjev za prijem u KS SBK/KSB a to su sljedeći klubovi: KK “Vlašić” Turbe, KK “Salko Ćurić” Travnik i KK “Napredak” Busovača, čiji su predstavnici dobili pravo glasa u daljem toku Skupštine.

Ad. 7.  Razmatranje i usvajanje programa rada Saveza za 2013. godinu

 Zaključak

 

Program rada za 2013. godinu koji je predložio predsjednik Upravnog odbora jednoglasno je usvojen sa akcentom da se ulože maksimalni napori da se on i realizuje

Ad. 8. Izbor predsjednika Skupštine KS SBK/KSB

Zaključak

Za predsjednika Skupštine KS SBK/KSB predložena su Adnan Arnautović i Samir Hozić.

Kandidaturu nije prihvatio Adnan Arnautović, tako da se pristupilo glasanju za Samira Hozića, koji je sa 17 glasova za i 2 suzdržana izabran za predsjednika Skupštine KS SBK/KSB

Ad. 9. Izbor Upravnog odbora KS SBK/KSB

 Zaključak

Svi klubovi su uredno dostavili svoje prijedloge za članove UO KS SBK/KSB, što je jednoglasno i usvojeno

Ad. 10. Izbor predsjednika Upravnog odbora KS SBK/KSB

Zaključak

Za predsjednika UO KS SBK/KSB su predloženi Rašid Tihak, Asim Hodžić i Elvir Gaši.

Kandidaturu nije prihvatio Rašid Tihak, pa se pristupilo glasanju za preostala dva kandidata, koji su dobili sljedeće glasove:

a)      Asim Hodžić – 16 glasova

b)      Elvir Gaši – 3 glasa

Ovim glasanjem je sa 16 glasova izabran gosp. Asim Hodžić za predsjednika UO KS SBK/KSB

Ad. 11. Izbor sekretara KS SBK/KSB

Zaključak

 

Za sekretara KS SBK/KSB jednoglasno je izabran gosp. Adilović Aldin

Ad. 12. Izbor Nadzornog odbora KS SBK/KSB

Zaključak

Za Nadzorni odbor jednoglasno su izabrani:

a)      Avdibašić Avdo

b)      Đidić Enver

c)      Bajramović Alžan

Ad. 13. Zaključivanje rada Skupštine KS SBK/KSB

Zaključak

Rad Skupštine je zaključen u 19:00 sati sa konstatacijom da je uspješno protekla i okončana.

U Bugojnu 04.6.2013. godine

Zapisničar

Adilović Aldin

Komentari

komentar

Contact Form Powered By : XYZScripts.com